Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Akgül’den Sağlık Bakanı Koca’ya çağrı

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Akgül’den Sağlık Bakanı Koca’ya çağrı

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Yakup Akgül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kararlı tutumunun pandeminin kontrolden çıkmasını engellediğini ifade ederek çağrıda bulundu.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunan Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Yakup Akgül, dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi süreci nedeniyle çok sayıda insan kaybı yaşanmaya devam ettiğini belirterek, “Bu salgınların ortaya çıkışında; toplumları besleyen sosyal koşullar ve evrensel problemlerle çevre sağlığı konusunda yaşanan olumsuzluklardır.

Mevcut salgının ortaya çıkışında beşeri bir ihmalin söz konusu olduğu tartışma götürmeyecek şekilde netleşmiş durumdadır. Bu salgınlarla mücadele sırasında başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere sahip oldukları dönem ve imkânlar ne olursa olsun birçok yetersizliğin içinde oldukları ortaya çıkmıştır. Bu topluluklarda salgını önleme noktasında tedbirlere uyma, sorumluluk üstlenme ve diğerini düşünme algısı ne yazık ki yaşatılan bireysellik nedeniyle etkinliğini yitirdiği gerçeğini ortaya koymuştur.

Bu salgının dünyada baş göstermesinde özellikle Ortadoğu ülkelerinde hayvanlara karşı uygulanan acımasız şiddetin ve develerin ise Avustralya’da ‘suyumuzu çok içiyorlar’ diyerekten kitlesel katliama tabi tutulmuş olması, salgının ortaya çıkışında bir tesadüf olmasa gerektir. Nitekim Cenab-ı Hakk Ayet-i Kerimede; ‘Ey kavmim, işte size bir ayet (mucize) olarak Allah’ın (kayadan çıkarıverdiği) devesidir; onu serbest bırakın, (ki) Allah’ın arzında yesin (içsin, dolaşsın). Ona kötülükle (vermek niyetiyle) sakın dokunmayın. Yoksa sizi yakın bir azap sarıp kuşatacaktır (Hud suresi 64. ayet)’ şeklinde buyurmuştur. Böylece bizleri deve katliamının, devenin korunması ve herhangi bir şiddetin uygulanmaması konusunda önceden uyarmıştır” dedi.

 

Bakan Koca’nın kararları veteriner hekimleri mutlu etti

Pandemi süresince Bakan Koca’nın veteriner hekimlerle ilgili aldığı kararlardan mutluluk duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Yakup Akgül,

“Özellikle pandemi sürecinde ülke insanımızda korku kültürünün oluşumuna engel olma, kontrol altında tutma ve giderme konusunda göstermiş olduğunuz gayret Türk toplumunun dikkatinden kaçmamıştır. Bu bilgi ve tecrübeye sahip olan bir Bakanımız olarak pandeminin başlangıcında kurmuş bulunduğunuz ortak bilim kurullarıyla bu durumu yakından gördüğünüzü anlamış bulunmaktayız. Bilim kurullarının kuruluş aşamasında almış olduğunuz doğru kararlarla gerek bilim kurullarına aldığınız veteriner hekim bilim insanları ve gerekse aşı üretimi aşamasında görevlendirme yaptırdığınız veteriner hekim virolog bilim insanları, yaşanan pandemi sürecinin kolaylıkla atlatılmasını sağlayan en önemli etkendir. Bu kararınız başta Türk toplumu olmak üzere sahada çok özel şartlarda hizmet sunan Türk Veteriner Hekimlerini sonsuz derecede mutlu etmiştir. Bildiğiniz üzere Türk Veteriner Hekimleri pandemiyle yaşanan savaş sırasında içinden çıkmış bulundukları Türk toplumunu risklerden korumak ve onlara hak ettiği hizmeti sunmak adına her zaman göreve hazır olduklarını göstermiş bulunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

 

“Pandeminin kontrolden çıkmasını engellediniz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kararlı tutumunun pandeminin kontrolden çıkmasını engellediğini söyleyen Prof. Dr. Akgül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bununla birlikte medya ve diğer birçok alanda gece gündüz demeden insanımızda kolektif bir bilincin oluşumu için çok büyük bir katkı yaptığınızı hepimiz yakından bilmekteyiz. Kapitalist dünyada ayrıştırıcı özelliğe sahip bireysellik ve çıkar ilişkileri karşısında gösterdiğiniz idare biçimi, kolektif bilince doğru yönlendirmeyi adapte etmeyi, planlanan hedeflere doğru yürütmeyi esas alan katkılarınız yadsınamaz. Özellikle bu dönemde kötü niyetli insanların dikkat çekme, paniğe sevk etme, istismar yapma gibi birçok girişim olmasına rağmen göstermiş olduğunuz gayretlerle bu kötü niyetli şahısların önüne geçtiniz ve bu konuda önemli bir dayanışma örneği gösterdiniz. Açıkça belirtmek gerekir ki, ortaya koymuş olduğunuz bu kararlı tutum sayesinde yaşanan pandeminin kontrolden çıkmasını engellediniz. Pandeminin başında bilim insanlarıyla yapmış olduğunuz dayanışma çerçevesinde işaret ettiğiniz özel bilim kurullarını kurma fikriniz yukarıda sözünü ettiğimiz başarının elde edilmesinde en önemli anahtar olmuştur.

Bildiğiniz gibi yaptığınız bu işlemler dünya çapında pandemiyle savaşta gösterilecek olan başarının en önemli anahtarı olmuştur. Özellikle kurmuş olduğunuz bilim kurullarında tıp hekimleriyle birlikte veteriner hekim bilim insanlarını da sağlık bilim kurullarına almış olmanız, sizin bu konudaki tecrübe ve başarılarınızın tesadüfi bir sonuç olmadığının bir göstergesidir. Bu başarıda eminiz ki bakan yardımcısı olarak atadığınız Prof. Dr. Emine Alp Meşe Hanımefendi ile Prof. Dr. Sabahattin Aydın Beyin katkıları yadsınamaz. Malum olduğu üzere bu bilim insanları ülkemizin saygın bilim insanları arasında yer almaktadır. Türk halkı bunları yakından bilmektedir.”

 

“Yerli ve milli aşıların üretimi halkımızın gönlüne serpilmiş bir can suyudur”

Vatandaşlarımızın bir taraftan pandemi sürecini yaşarken diğer taraftan da sosyal ve ekonomik faaliyetleri ihmal etmeden hayatlarına devam etmeyi, bilim kurullarının gösterdiği hedefe doğru ulaşabilmeyi rahatlıkla başarabildiğini kaydeden Akgül, “Bu bakımdan bu kurullar pandemiyle ilgili mücadelelerde çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu pandemi sürecinde kurulan bilim kurulları bir taraftan hasta insanlarla ilgili alınması gereken tedbirleri ortaya koyarken, diğer taraftan da süreci kontrol altında tutabilecek, hastalığın bitirilmesine vesile olabilecek stratejileri gün gün takip etmiştir. Bu strateji kapsamında adım adım uygulamaya koyduğumuz yerli ve milli aşıların üretimi konusu halkımızın gönlüne serpilmiş bir can suyudur. Bildiğiniz gibi bu aşıların üretim aşamalarında, takdirleriniz doğrultusunda birçok veteriner hekim bilim insanı da görev yapmaktadır. Bu hekim meslektaşlarımız ülke insanının sağlığı söz konusu olduğu zaman gönüllü olarak ve her türlü riski göze alarak gerek virüsün üretimi ve gerekse üretilen virüsten aşı yapımı konusunda çok önemli hizmetler sunmaya devam etmektedirler. Nitekim bu meslektaşlarımızın özel gayretleri sayesindedir ki dünyada kendine yetebilecek, aşıyı üretecek birkaç ülkeden biri olma şerefine nail olmuş bulunmaktayız. Bakanlığınız çerçevesinde ülkemiz adına büyük bir başarı olarak kabul edilebilecek bu tür çalışmaları büyük bir heyecanla izlemekteyiz” ifadelerini kullandı.

 

Veteriner hekimlerin sağlık sınıfına dahil edilmesi isteği

Veteriner hekimlerin sağlık sınıfına dahil edilmesini de isteyen Başkan Akgül, “Türk Veteriner Hekimleri Birliği mensupları olarak gerek pandeminin bulaşma sürecinde ve gerekse yapılacak olan aşıların insan sağlığı konusundaki önemi üzerinde dikkatle durmaktayız. Pandemi sürecinde hekim kardeşlerimizin gittiği her köy ve kasabada Sağlık Bakanlığımızın ön gördüğü tedbirler konusunda halkımızı bilinçlendirmeye devam ettikleri gibi aşının uygulanması hususunda da üzerlerine düşen görevi yapmaya devam etmektedirler. Türkiye’de Türk Veteriner Hekimliği Birliği mensupları olarak hemen hemen her bölgede örgütlenmiş bulunan 56 adet bölge veteriner hekim odamızın mensuplarıyla bu hizmetleri sunmaya devam etmekteyiz. Sahadaki bu hizmetlerimizle birlikte ülkemizin birçok noktasında etkili medya organlarında arkadaşlarımızın katılmış bulundukları medya programlarında (radyo ve TV) canlı yayınlar esas olmak üzere etkili bir şekilde halkımızı bilinçlendirmeye devam etmektedirler. Yine Türkiye’nin en ücra köşesine kadar uzanan kamu kuruluşlarımızla görev yapan hekim arkadaşlarımızla birlikte kurmuş bulunduğumuz özel sektör sahasındaki özel hastane ve poliklinikler vasıtasıyla insan ve hayvan sağlığı konusundaki mücadelemize devam etmekteyiz” diye konuştu.

 

“Hayvan sağlığı eşittir insan sağlığıdır”

Hayvan sağlığının insan sağlığıyla eşdeğer olduğunu söyleyen Akgül, “Bakanım ülke sathında bu hizmetleri yaklaşık 32 bin veteriner hekim arkadaşımızla sürdürmeye devam etmekteyiz ve ediyoruz. Ülke genelinde ördüğümüz bu hizmet ağlarında insan ve hayvan sağlığı konusunda ciddi bir problem olan zoonotik hastalıklara karşı mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Bu nedenle ülkemizde çeşitli bakanlıklarda ve özel sektör kuruluşlarında görev yapmakta olan hekim meslektaşlarımız ile vatandaşlarımıza ait hayvanlara vermiş olduğumuz tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetleriyle hayvancılığımız konusunda önemli hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla veteriner hekimlerin ülkede sunmuş oldukları hizmetler göz önüne alındığında insan sağlığının bildiğiniz üzere hayvan sağlığında sağlanan sağlıklı önlemlerle mümkün olabileceği aşikardır. Zira ülkemiz hayvanlarında zaman zaman baş gösteren brusellozis, şarbon, tüberküloz gibi zoonotik hastalıklar hekim meslektaşlarımızın sahada aldıkları etkin tedbirler sayesinde toplum sağlığını tehdit edecek durumdan çıkarmışlardır. Onun için hayvan sağlığı eşittir insan sağlığıdır. Ayrıca Türkiye çapında veteriner hekim meslektaşlarımızın özel sektörde çalıştırmış oldukları binlerle ifade edilen poliklinik ve hastanelerle hayvan sağlığı konusunda hizmet sunmaktadırlar. Dolayısıyla yaşanan pandemi süresince veteriner hekimler sahada ve özel muayenehanelerde sürekli bir şekilde önce hayvan sahipleriyle, yetiştiricilerimizle, sonra da hayvanlarla temas halinde olarak sürekli bir şekilde risk altındadır. Bu risk nedeniyle sahada onlarca hekim meslektaşımız hastalanmış ve bunlardan birkaçı da maalesef hayatını kaybetmiştir. Belki de dikkate alınmayan en önemli nokta görevi gereği sahada çalışmak durumda kalan hekimlerin sürekli bir şekilde insanlarla yaptıkları temas sonucu risk altında olmalarıdır” dedi.

 

Veteriner hekimlere aşı önceliği talebi

Veteriner hekimlerin de risk grubu içinde değerlendirilerek aşılama programına alınması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Yakup Akgül, “Hastalığın ülkemizde tamamen çıkarılmasını ön gören Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalarda öncelikle doktor hekimlerimiz gibi insanlarla birebir temas halinde olan veteriner hekimlerin de olduğu şekliyle risk grubu içinde değerlendirilerek öncelikli aşılanma programına alınmaları gerekmektedir. Bu yapılamadığı takdirde yüksek gayretlerle sahada yapılan mücadelenin bir ayağının eksik kalabileceği endişesini taşımaktayız. Her ne kadar toplum sağlığı bilim kurullarının vermiş olduğu bir karar ile veteriner hekimlerin bugüne kadar hastalığa yakalanma ve yaşanan ölüm parametreleri doğrultusunda az riskli grup olarak değerlendirilmiş olduğu bilgisine ulaşmış isek de, bu değerlendirmenin son derece hatalı olduğunu düşünmekteyiz. Zira ülke çapında binlerce muayenehanede her gün binlerce insanla temas halinde olan bir meslek gerçeğinin ortada olduğu herkesin malumudur. Bakanım, bu konuda çok geçmeden konuyu yeniden değerlendirmeye alıp sahada çalışan hekimlerimizi sevindirecek bir karar almanızı bekliyoruz. Sizlerden beklentimiz, pandeminin başından beri tıp hekimleriyle birlikte omuz omuza hastalık sürecinde gerekli tedbirlerin alınması konusunda birer sağlık sınıfı mensubu olarak hizmet sunmuş olan veteriner hekimlerin yeni bir değerlendirme kapsamında hak ettikleri yere taşınmalarının sağlanmasıdır” şeklinde konuştu.

Facebookta Paylaş