Özgeçmiş

Özgeçmiş

                                                                   Prof. Dr. Yakup akgül

Prof. Dr. Yakup AKGÜL 1959 yılında Van’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Van’da tamamladı. Yükseköğretim eğitimini Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde (1979-1984) gerçekleştirdi. 1985 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı yıl içerisinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başladı. Doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na geri döndü ve aynı fakültede Yardımcı Doçent olarak görevine başladı. 1996 yılında Üniversiteler Arası Kurum’un açmış olduğu Doçentlik sınavına girerek Doçent Doktor ünvanını aldı. Aynı üniversitede çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Yakup AKGÜL, 2001 yılında Profesör ünvanını aldı. Halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Profesör Doktor olarak görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. Yakup AKGÜL üniversitede çeşitli akademik ve idari görevlerde bulundu. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdi. Bu süreçte çok sayıda Veteriner Hekim, Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi yetiştirdi.  Kendi branşıyla ilgili çeşitli basılı kitaplarla birlikte çok sayıda bilimsel makalesi mevcuttur. Bu arada Van’da yerel televizyonlarda, gazete ve dergiler ile katılmış olduğu etkinliklerde bölgenin kalkınması, kent yönetimi, üniversite-sanayii ilişkisi, yetiştiricinin ekonomiye katılımına etkisi ile beraber ülke kalkınmasında yaşanan sorunların tartışılması konusunda katılımcı ve program yöneticisi olarak bulundu. Ayrıca çok sayıda radyo söyleşileri ve gazete röportajları mevcuttur.

Prof. Dr. Yakup AKGÜL, ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarına katılımıyla birlikte, başta Van Ticaret ve Sanayi odası olmak üzere çeşitli yatırımcı kuruluşlarda danışmanlık hizmeti verdi. Bu konularla ilgili zaman zaman yazılı raporlar hazırlayarak sunumlarda bulundu.

Prof. Dr. Yakup AKGÜL akademik hayatta sürekli bir şekilde üretmeye, paylaşmaya, önermeye, tartışmaya, eleştirmeye, öz eleştiri yapmaya ve orijinal düşünme tarzını geliştirmeye özen gösterdi. Temel amacı toplumun gelişimine katkıda bulunmak, insanların insan ve hayvan sağlığı konusunda dikkatlerini çekmek ve özellikle ülke kalkınmasında üniversitelerin yeri konusunda algı yaratmak olmuştur. Ülkemiz kalkınmasında tarım ve hayvancılığın çok önemli bir yer tuttuğuna inanır ve dolayısıyla ülke kalkınmasında lokomotif görevi görecek olan bu tür sivil toplum kuruluşlarının geliştirilmesi, etkinleştirilmesi, söz sahibi kılınmasını önemli bulmaktadır.

Prof. Dr. Yakup AKGÜL evli ve dört çocuk babasıdır.